Đọc sách thì phải thử thách – Thử thách đọc sách 365 ngày

150.000

Giải thích tại sao việc thiết lập mục tiêu đọc sách lại quan trọng
Làm thế nào để dạy học sinh cách thiết lập mục tiêu trong quá trình đọc
Gợi ý một số mục tiêu để học sinh và giáo viên có thể tham khảo
Chỉ ra các vấn đề mà học sinh gặp khó khăn trong quá trình đọc và cách đặt mục tiêu phù hợp
Các mẫu phiếu thiết lập mục tiêu và kế hoạch đọc cá nhân
Thử thách đọc sách 12 tháng
Mẫu certificate ghi nhận mức độ hoàn thành mục tiêu đọc của tháng và cả năm học

Đọc sách thì phải thử thách – Thử thách đọc sách 365 ngày

150.000