Giáo viên làm gì khi học sinh nói “Đọc sách rất nhàm chán!”

👱 ℌọ𝔠 𝔰𝔦𝔫𝔥 𝔫ó𝔦 “Đọ𝔠 𝔰á𝔠𝔥 𝔯ấ𝔱 𝔫𝔥à𝔪 𝔠𝔥á𝔫!”

💟 Giáo viên nghe: Học sinh này vẫn chưa tìm thấy thể loại hoặc chủ đề mà chúng cảm thấy thực sự kết nối. Tôi cần tự hỏi mình liệu tôi có đang cho học sinh này tiếp cận những cuốn sách mà em ấy quan tâm không? Tôi có thể cần mở rộng thư viện lớp học của mình, nhưng học sinh này cũng có thể cần trợ giúp để tự chọn được những cuốn sách phù hợp mà em có thể yêu thích.

👱 ℌọ𝔠 𝔰𝔦𝔫𝔥 𝔫ó𝔦: “ℭ𝔬𝔫 𝔯ấ𝔱 𝔤𝔥é𝔱 đọ𝔠 𝔰á𝔠𝔥!”

💟 Giáo viên nghe: Học sinh này chưa có những trải nghiệm tích cực với việc đọc. Tôi nên nghĩ về những hoàn cảnh xung quanh việc đọc hiện tại của học sinh này. Học sinh này có luôn đọc chỉ để trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra không? Học sinh này có bao giờ dành thời gian đọc sách cho thú vui cá nhân không?

👱 ℌọ𝔠 𝔰𝔦𝔫𝔥 𝔫ó𝔦: “Đọ𝔠 𝔰á𝔠𝔥 𝔯ấ𝔱 𝔨𝔥ó!”

💟 Giáo viên nghe: Học sinh này thậm chí có thể là người luôn rất hợp tác và sẵn sàng, hào hứng mỗi khi tới giờ đọc sách. Nhưng nếu cảm thấy việc đọc cảm thấy quá khó, chúng có thể sẽ không nỗ lực để có thể làm tốt hơn nữa. Là một giáo viên, tôi cần nghĩ về các chiến thuật đọc hay kỹ năng từ vựng có thể giúp hỗ trợ người đọc này, sao cho hoạt động đọc không còn cảm thấy quá khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *