Các bước hướng dẫn học sinh thiết lập mục đích đọc

Để giúp học sinh không bị cảm thấy choáng ngợp khi đứng trước quá nhiều cuốn sách, hãy giúp chúng đặt ra một lý do cụ thể cho việc đọc. Đồng thời việc này cũng giúp học sinh hiểu giá trị của việc khai thác kiến thức trước đó của chúng.

🕵️ MỤC ĐÍCH CỦA TÁC GIẢ

Trước khi hướng dẫn học sinh thiết lập mục đích đọc, hãy nói về mục đích viết của tác giả. Việc hiểu về mục đích viết của tác giả sẽ giúp học sinh có định hướng trong việc thiết lập mục đích đọc.

Giáo viên có thể chia sẻ ba lý do chính trong mục đích viết của các tác giả và liên hệ với các ví dụ thực tế trong các cuốn sách. Ba mục đích thường gặp đó là:

1- Để thuyết phục
2- Để thông báo
3- Để giải trí

🕵️ CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MỤC ĐÍCH ĐỌC

Sau khi người học có kiến thức cơ bản về mục đích viết của tác giả, hãy giúp học sinh nhận ra mối quan hệ với lý do TẠI SAO chúng đọc một văn bản.

💌 Bước 1. Chọn một cuốn sách làm mẫu. Cần chắc chắn rằng bạn biết rõ về cuốn sách trước khi sử dụng nó.

💌 Bước 2. Khảo sát cuốn sách với người học để xác định xem cuốn sách đó là hư cấu hay phi hư cấu. Chỉ cho học sinh cách bạn có thể nhìn vào tên sách, nhìn vào hình ảnh, đọc các tiêu đề, hoặc thậm chí có thể đọc lướt một đoạn văn hoặc lời giới thiệu về cuốn sách. Tất cả những điều này có thể giúp bạn quyết định cuốn sách đó thuộc thể loại gì.

💌 Bước 3. Khi bạn đã xác định được đó là hư cấu hay phi hư cấu, hãy nghĩ về lý do chính mà tác giả viết văn bản. Nó là để thuyết phục, thông báo hay giải trí? Một cuốn sách mặc dù có những hình ảnh minh họa vui nhộn có thể giúp người đọc giải trí, nhưng mục đích chính của văn bản này có thể là để dạy hoặc thông báo cho người đọc về một điều gì đó.

💌 Bước 4. Yêu cầu người học xem xét “Mục đích đọc của tôi”. Lý do nào trong số này sẽ là lý do để chúng đọc cuốn sách này?
– Để có được thông tin
– Để học cách làm điều gì đó
– Để giải quyết một vấn đề
– Để hình thành một quan điểm
– Để giải trí

💌 Bước 5. Hình thành mục đích đọc dưới dạng câu hỏi: “Tôi sẽ học được những điều gì về … khi đọc cuốn sách này?” Việc đặt mục đích giống như một câu hỏi sẽ giúp não bộ sẵn sàng lắng nghe câu trả lời.

💌 Bước 6. Khi bạn đã chọn được mục đích, hãy cùng học sinh đọc văn bản. Khi bạn đọc, hãy tìm kiếm và chỉ ra các manh mối của câu trả lời cho câu hỏi mục đích của bạn. Bạn có thể yêu cầu học sinh đặt các tờ giấy ghi chú dính trên văn bản để ghi lại các ghi chú về những điều chúng học được.

💌 Bước 7. Làm mẫu với các loại sách và thể loại khác bằng cách sử dụng các bước này.

💌 Bước 8. Trao quyền từng phần cho học sinh, cho đến khi chúng có thể thực hiện các bước một cách độc lập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *